Vanjska instalacija za kotao bloka 6 u Termoelektrani Tuzla

Projekat vanjske instalacije lakog lož ulja za potrebe kotla bloka 6 u TERMOELEKTRANA ‘’TUZLA’’ u Tuzli, koji obuhvata slijedeće radove:

  • Adaptacija i prilagođavanje starog mazutnog rezervoara V=500m³, za potrebe skladištenja lakog lož ulja sa nabavkom materijala i izradom instalacije za hlađenje spremnika lakog lož ulja sa svim pratećim građevinskim radovima.
  • Nabavka, instaliranje pumpnih agregata proizvođača ''MPD Tvornica pumpi'' d.d. Daruvar, sa nabavkom materijala i izradom usisnog i tlačnog kolektora i cjevovoda pretovarnih pumpi lakog lož ulja.
  • Nabavka, instaliranje pumpnih agregata proizvođača ''MPD Tvornica pumpi'' d.d. Daruvar, sa nabavkom materijala i izrada usisnog, tlačnog, transportnog i recirkulacionog cjevovoda transportnih pumpi lakog lož ulja.
  • Nabavka materijala i izrada kolektora i instalacija za pražnjenje i odzračivanje instalacija lakog lož ulja u pumpnoj stanici.

Kontakt informacije

VIENN Tehnokomerc d.o.o.

TZC Sjenjak bb
75000 Tuzla, BiH

  • dummy+387 35 293 196

  • dummy+387 61 151 846

  • dummy+387 61 135 214

  • dummy+387 62 292 929

  • dummy info@vienn.ba

Gdje se nalazimo

Pretraga